Čet 14:00

NACIONALNE MANJINE

OBRAZOVANJE | Trajanje: 30 min

Jedanput tjedno Nacionalne manjine unutar 30-ak minuta prate aktivnosti koje organiziraju Vijeća nacionalnih manjina, različite udruge koje okupljaju manjinsko stanovništvo, kao i priredbe i manifestacije koje organiziraju.

Jedanput tjedno Nacionalne manjine unutar 30-ak minuta prate aktivnosti koje organiziraju Vijeća nacionalnih manjina, različite udruge koje okupljaju manjinsko stanovništvo, kao i priredbe i manifestacije koje organiziraju. Emisija se bavi i preprekama na koje nailaze, ali i uspjesima koje postižu pripadnici svih nacionalnih manjina u Zagrebu.